สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 4'' x 4'' ( 100 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 4" x 4"

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
4" x 4" 100 x 100 1.7 5.19 6.61  
4" x 4" 100 x 100 2.0 6.07 7.74  
4" x 4" 100 x 100 2.3 6.95 8.85 JIS
4" x 4" 100 x 100 2.5 7.53 9.59  
4" x 4" 100 x 100 2.8 8.39 10.68  
4" x 4" 100 x 100 3.0 8.96 11.41  
4" x 4" 100 x 100 3.2 9.52 12.13 มอก
4" x 4" 100 x 100 4.0 11.73 14.95 มอก
4" x 4" 100 x 100 4.5 13.08 16.67 มอก
4" x 4" 100 x 100 6.0 16.98 21.63 JIS
4'' x 4'' 100 x 100 9.0 24.1   JIS

 

 ขนาดกว้างของเหล็ก 96.5-98.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 99.0- 99.5 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /

thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า