สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 3'' x 3'' ( 75 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 3" x 3"
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
3" x 3"75 x 751.53.424.35 
3" x 3"75 x 751.73.854.91 
3" x 3"75 x 752.04.505.74 
3" x 3"75 x 752.35.146.55JIS
3" x 3"75 x 752.55.567.09 
3" x 3"75 x 752.86.197.88 
3" x 3"75 x 753.06.608.41 
3" x 3"75 x 753.2 7.018.93มอก
3" x 3"75 x 754.08.5910.95มอก
3" x 3"75 x 754.5

9.55

12.17JIS
3" x 3"75 x 756.012.2715.63JIS
 

 

 ขนาดกว้างของเหล็ก 73.5-74.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 74.5- 75.0 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /

thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า