สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 2'' x 2'' ( 50 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 2" x 2"

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
2" x 2" 50 x 50 1.2 1.81 2.31  
2" x 2" 50 x 50 1.4 2.10 2.67  
2" x 2"  50 x 50  1.6   2.38 3.03   JIS
 2" x 2" 50 x 50  1.7 2.52  3.21   
2" x 2" 50 x 50  2.0 2.93 3.74  
2" x 2" 50 x 50 2.3 3.34 4.25 มอก
2" x 2" 50 x 50 2.5 3.60 4.59  
2" x 2" 50 x 50 2.8 3.99 5.08  
2" x 2" 50 x 50 3.0 4.25 5.41  
2" x 2" 50 x 50 3.2 4.50 5.73 มอก
2" x 2" 50 x 50 4.0      
2" x 2" 50 x 50 4.5 6.02 7.67 JIS
2" x 2" 50 x 50 6.0 7.56 9.63 JIS

 ขนาดกว้างของเหล็ก 47.5-48.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 49.0- 49.5 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /

thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า