สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 1''1/2 x 1''1/2 ( 38 มม.

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1"1/2 x 1"1/2
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1"1/2 x 1"1/238 x 381.21.361.7390
1"1/2 x 1"1/238 x 381.41.572.0090
1"1/2 x 1"1/238 x 381.71.882.3990
1"1/2 x 1"1/238 x 382.02.182.7890
1"1/2 x 1"1/238 x 382.32.473.15100
1"1/2 x 1"1/238 x 382.52.663.3990
1"1/2 x 1"1/238 x 382.82.943.7490
1"1/2 x 1"1/238 x 383.03.123.9790
1"1/2 x 1"1/238 x 383.23.294.19100

ท่้อ ประมาณ 35.5 - 36.5 มม.

ส่วนมอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 37.5 - 38 มม

ขนาดท่อมอก 38 x 38 มม. ขนาด +/- 1.50 มม

unit mass tolerances : +/- 10%  , thxness tolerance +/- 0.30 มม

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า