สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 1''1/4 x 1''1/4 ( 32 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1"1/4 x 1"1/4
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1"1/4 x 1"1/432 x 321.21.131.44100
1"1/4 x 1"1/432 x 321.41.311.66100
1"1/4 x 1"1/432 x 321.71.561.99100
1"1/4 x 1"1/432 x 322.01.802.30100
1"1/4 x 1"1/432 x 322.32.042.60144
1"1/4 x 1"1/432 x 322.52.192.79100
1"1/4 x 1"1/432 x 322.82.413.07100
1"1/4 x 1"1/432 x 323.02.553.25100
1"1/4 x 1"1/432 x 323.22.693.42144

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 29.5 - 30.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 31.5- 32.0 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า