สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 1'' x 1'' ( 25 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1" x 1"
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1" x 1"25 x 251.20.871.11144
1" x 1"25 x 251.41.001.27144
1" x 1"25 x 251.71.191.51144
1" x 1"25 x 252.01.361.74144
1" x 1"25 x 252.31.531.95144
1" x 1"25 x 252.51.642.09144
1" x 1"25 x 252.81.792.28144
1"x1"25 x 253.01.892.41144

ขนาดกว้างของเหล็ก 22 - 23 มม. ( ธรรมดา ) ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 24.- 25 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า