สินค้าของเรา Our products
แป๊ปเหลี่ยม Carbon Steel Square Tube

แป๊ปเหลี่ยม 3/4 x 3/4 ( 18 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 3/4 x 3/4

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
3/4 x 3/4 19 x 19 1.0 0.54 0.69 240
3/4 x 3/4 19 x 19 1.2 0.64 0.82 240
3/4 x 3/4 19 x 19 1.4 0.73 0.94 240
3/4 x 3/4 19 x 19 1.7 0.87 1.10 240
3/4 x 3/4 19 x 19 2.0 0.99 1.26 240

ขนาด 3/4 เรียกว่า หกหุน

ขนาดวัดจริงวัดได้ 17.0 - 18.5 มม. ** 

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า