สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 4'' ( วัดนอก 114 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 4"

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
4"( 100 )

 
114.3

 
1.8      
2.0 5.54 7.06  
2.5 6.89 8.78  
2.8 7.70 9.81  
3.0 8.23 10.49  
3.2 8.77 11.17 มอก
4.0 10.88 13.86 มอก
4.5 12.19 15.52 มอก
5.6     JIS

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 112.0 - 113.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 113.5 - 114.5 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า