สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 2 1/2'' ( วัดนอก 76 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 2"1/2

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
2"1/2 ( 65 )


 
76.3


 
1.8 3.31 4.21  
2.0 3.66 4.67  
2.5 4.55 5.80  
2.8 5.08 6.47  
3.0 5.42 6.91  
3.2 5.77 7.35 มอก
4.0 7.13 9.09 มอก

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 72.0 - 75.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 76.0 - 76.3 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า