สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 2'' ( วัดนอก 60 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลมดำ
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
2" ( 50 )

 
60.5

 
1.21.752.24 
1.42.042.60 
1.72.473.14 
2.33.304.21JIS
2.53.584.56 
2.83.985.08 
3.04.255.42 
3.24.525.76มอก
4.05.577.10มอก

ขนาด 2" เรียกว่า สองนิ้ว

ขนาดวัดนอกท่อธรรมดา : 58.0 - 59.5 มม.

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า