สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 1 1/2" ( วัดนอก 48.5 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ

Size in. Ode mm thk mm kg/m area cm2 spec
1"1/2 ( 40 )
 
48.6 
1.4 1.63 2.08  
1.7 1.97 2.50  
2.0 2.30 2.93  
2.3 2.63 3.35 มอก
2.5 2.84 3.62  
2.7 3.16 4.03  
3.0 3.37 4.30  
3.2 3.58 4.56 มอก
.1

ขนาด 1"1/2  เรียกว่า นิ้วครึ่ง

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า