สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 1 1/4" ( วัดนอก 42 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
1"1/4 ( 32 )

 
42.7
 
1.2 1.23 1.56  
1.4 1.43 1.82  
1.7 1.72 2.19  
2.0 2.01 2.56  
2.3 2.63 3.35 มอก107
2.5 2.48 3.16  
2.8 2.76 3.51  
3.0 2.94 3.74  
3.2 3.12 3.97 มอก276

ขนาด 1"1/4 เรียกว่า หนึ่งนิ้ว สองหุน* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า