สินค้าของเรา Our products
ท่อดำ Round Pipe

ท่อดำ 1'' ( วัดนอก 33 มม )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลม หรือ แป๊ปดำ 

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec

 

1" (25)
 
34

 
1.2 0.97 1.24  
1.4 1.13 1.43  
1.7 1.35 1.73  
2.0 1.58 2.01  
2.3 1.80 2.29 มอก107
2.5 1.94 2.47  
2.8 2.15 2.74  
3.0 2.29 2.92  
3.2 2.43 3.10 มอก276

ขนาด 1" เรียกว่า หนึ่งนิ้ว

ขนาดวัดนอกท่อดำ 1" วัดได้ประมาณ 30.5 - 33.5 มม

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า