สินค้าของเรา Our products
แป๊ปแบน Carbon Steel Rectangular Tube

แป๊ปแบน 5" x 3" (125 x 75)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 5" x 3"
Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2spec
5" x 3"


 
125 x 75


 
1.8   
2.0   
2.3  JIS
2.5   
2.88.3910.68 
3.08.9611.41 
3.29.5212.13มอก
4.011.70 มอก
4.513.1016.67มอก
6.016.9821.63JIS

 ขนาดกว้างของเหล็ก 123.5-124.5 -73.5-74.5 มม. ( ธรรมดา ) 


 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า