สินค้าของเรา Our products
แป๊ปแบน Carbon Steel Rectangular Tube

แป๊ปแบน 4" x 2" (100 x 50)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 4" x 2"

Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
4" x 2"
 
100 x 50
 
1.4 3.2 4.07  
1.7 3.85 4.91  
2.0 4.50 5.74  
2.3 5.14 6.55 JIS
2.5 5.56 7.09  
2.8 6.19 7.88  
3.0 6.60 8.41  
3.2 7.01 8.93 มอก
4.0 8.59 10.59 มอก
4.5 9.55 12.17 มอก
5.0 10.5 13.4 JIS
6.0 12.27 15.63 JIS

 ขนาดกว้างของเหล็ก 98.0 - 99.0 - 47.5-48.5 มม. ( ธรรมดา ) 
* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า