สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉาก Angles Bar

ขนาด 100 x 100 มม.

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  4"  x 4"
axbtArea cm2kg/mpcs/มัด
100 x100713.6210.734
100 x 1001019.0014.918
100 x 1001222.7017.824
 

 TIS1227:1996 

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า