สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉาก Angles Bar

ขนาด 50 x 50 มม.

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  2"  x 2"
axbtArea cm2kg/mpcs/มัด
50 x 503.02.9602.33165
50 x 504.03.8923.0660
50 x 505.04.8023.7799
50 x 506.05.6444.4388
 

 TIS1227:1996 

 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า