สินค้าของเรา Our products
ลวด-ตะปู Wire-Nail

ตะปู Nail

ตะปูผลิตโดยการนำลวด ( Wire Rod ) นำมารีดเป็นลวดโดยลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยขบวนการรีดเย็น ( Cold Drawn Steel Wire )  เพื่อให้ได้ลวดเหล็ก (Steel Wire) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์็อุตสาหกรรมตลอดเส้น จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตอีกคั้งเด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำหัวตะปูแบน ให้ได้ความตรงแข็งแรง เวลาตอกไม่โค้งงอ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกตัว ทุกลัง


มาตราฐาน น้ำหนัก 18 กิโลกรัมเต็มทุกลัง

ลักษณะของตะปู มีความหมายดังนี้
3" แปลว่า ความยาวของตัวตะปูตั้งแต่หัวตะปูถึงปลายแหลมตะปู ความยาวรวมวัดได้ 3"
x #10 แปลว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็กที่ใช้นำมาผลิตตะปู 
 * กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า