สินค้าของเรา Our products
ท่อชุปซิงค์ Zinc Steel Pipe

ท่อชุปซิงค์ 2'' - 10''

ตารางแสดงน้ำหนัก ท่อชุปซิงค์

NB SpecOdthickKG/MThread
2"
 
50
 
S59-60.22.53.7411
M59.8-60.83.65.111
2"1/2
 
65S74-762.85.1511
M75.4-76.63.66.5511
3"
 
80S87.2-88.72.96.3811
M88.1-89.54.08.5411
4"100S113-113.93.29.0111
M113.3-114.94.512.511
5"
 
125S    
M138.7-140.65.017.111
6"
 
150

 
S163-166.13.615.011
M164.1-166.15.020.311

Tensile Strength : 33-43 kgf-mm2

Hydrostatic test" 50 kg/cm* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า