สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉาก Angles Bar

ขนาด 30 x 30 มม

ตารางเหล็กฉาก Equal angle 1" x 1"
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
25 x 25 3.0 1.427 1.12 200
25 x 25 5.0 2.260 1.77 100



* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า