เหล็กแผ่นตัดตามขนาดสำเร็จรูป
เหล็กแผ่นตัดตามขนาดสำเร็จรูป | Steel Plate (Custom)